Tarsilvex
polski english

Maksymalna przejrzystość na indywidualne zamówienie

Rozpiętość do 2400mm oraz różne wysokości systemu aż do 1300mm zapewniają maksymalną przejrzystość jak i łatwość w wymiarowaniu, przy zachowaniu sprawdzonego bezpieczeństwa. Cieszcie się Państwo możliwościami, jakie oferuje Wam szkło. Kolorowe folie PVB oraz folie z nadrukiem są doskonałym rozwiązaniem dla kreatywnego projektowania balustrad. Krótko mówiąc, BALARDO otwiera przed Państwem większą swobodę wyboru.

Sprawdzone bezpieczeństwo od samego początku

System BALARDO oferuje absolutne bezpieczeństwo dzięki sprawdzonym certyfikatom (świadectwom kontroli) i dopuszczeniom technicznym. Do przeszłości należą już niemożliwe do skalkulowania czynniki czasowe i kosztowe, poświęcane na kontrole, doświadczenia próbne na elementach konstrukcyjnych lub na wydatki związane z przepisami prawa budowlanego. BALARDO redukuje okres realizacji projektu do minimum.

Dynamiczny stosunek nośności, mający znaczenie dla trwałej przydatności do użycia, został skontrolowany przez akredytowane laboratorium badawcze LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) przy zastosowaniu kompleksowych ustandaryzowanych serii doświadczalnych.

System BALARDO został poddany obliczeniom statycznym. W poddanej kontroli statyce standardowej, zgodnie z aktualnymi normami i regułami technicznymi zbadano / przeanalizowano pod względem statycznym wszystkie komponenty systemowe, zastosowania i przypadki obciążeń.

BALARDO został skontrolowany przez VDE pod kątem odporności na uderzenia piłką zgodnie z normą DIN 18032 część 3 i można go używać bez ograniczeń we wszystkich obszarach zastosowań, także w halach sportowych.

Zdolność sprostania każdym potrzebom

System BALARDO przekonuje dzięki niezliczonym możliwościom zastosowań; w konstrukcjach poziomych lub schodach, wewnątrz lub na zewnątrz budynków oraz w publicznych i prywatnych projektach budowlanych. Ponadto system może być stosowany przy różnorodnych konstrukcjach podłóg do wysokości 180mm, profil nośny może być przyspawany lub przykręcony do elementu mocującego co zapewnia stabilność systemu.

BALARDO oferuje Państwu doskonałe połączenia konstrukcyjne dostosowane do niemalże każdych warunków budowlanych.

Inteligentna konstrukcja - Szybka instalacja.

Szybka i łatwa instalacja znacząco redukuje czas potrzebny na planowanie i montaż. BALARDO jest systemem modułowym – największy nacisk położono na skuteczność procesu instalacji.

  • Szybka i łatwa instalacja.
  • Elastyczne ustawienie konstrukcji.
  • Szyby można wymieniać od góry, bez konieczności demontażu całej konstrukcji.
  • Nie jest konieczna dodatkowa obróbka szkła oraz jego klejenie.

Oszczędność czasu instalacji i planowania
Bezpieczne szkło warstwowe (VSG) ze szkła float zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa, a brak dodatkowych obróbek obniża jego koszty.