Tarsilvex
polski english

PRZYSTANEK OSOBOWY - ŁAGIEWNIKI

Adres: Przystanek Osobowy na lini 94, ul. Macika, Kraków Łagiewniki

Zakres robót: Konstrukcja stalowa Kładek M1 i M2 wraz z przekryciem szklanym - wykonanie, dostawa i montaż

Genralny wykonawca: Sanel sp. z o.o.