polski english

Firma TARSILVEX GLASS Sp. z o.o. sp. k.

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

numer KRS 0000325922
numer NIP 676-239-48-51