Tarsilvex
polski english

Certyfikat Rzetelna Firma

Firma Tarsilvex Glass Engineering Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała Certyfikat Rzetelności przyznany przez Krajowy Rejestr Długów, który poleca współpracę wyłącznie z Rzetelnymi Firmami.

Certyfikat „Rzetelna Firma” jest doskonałą rekomendacją naszej uczciwości, udzieloną przez największą w Polsce instytucję weryfikującą działalność przedsiębiorców. Ponadto jest dokumentem potwierdzającym odpowiedzialność, sumienność regulacji zobowiązań i etykę praworządności firmy.

Nadrzędnym celem programu Rzetelna Firma jest szerzenie wśród polskich przedsiębiorców zasad etycznych związanych z praworządnością, rzetelnością, transparentnością i odpowiedzialnością w prowadzeniu biznesu. Intencją programu jest podnoszenie standardów moralnych prowadzenia biznesu w Polsce, co stanowić ma podstawy budowy silnych firm, będących filarami polskiej gospodarki. Nadrzędnym celem programu Rzetelna Firma jest popularyzowanie zasad etyki oraz szerzenie szeroko rozumianej edukacji w tym zakresie wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Kodeks etyczny powinien przyczyniać się do kształtowania społecznej odpowiedzialności prowadzenia biznesu wśród wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w programie Rzetelna Firma.” – wyciąg z Kodeksu etycznego programy Rzetelna Firma.


Kampania społeczna „Rzetelna Firma” ma zachęcić polskich przedsiębiorców do budowania swojego pozytywnego wizerunku jako uczciwych i solidnych.

Archiwum certyfikatów: